• Hotline 0934 569 588
  • Kỹ thuật 02839.088.688
  • Kinh Doanh 0987 330 940

BẢNG GIÁ MÁY CHỦ DELL

Dịch vụ cho thuê máy chủ riêng – Dedicated Server cung cấp cho Khách hàng máy chủ dùng riêng và không gian riêng trên hệ thống tủ Rack để đặt Máy chủ của mình nhằm mục đích sử dụng các dịch vụ hạ tầng sẵn có của một Trung tâm Dữ liệu (Data Center) chuyên nghiệp và kết nối máy chủ với Internet giúp khách hàng đưa hệ thống website, email và các ứng dụng khác của mình lên Internet.

 

Cho thuê máy chủ DELL( Dedicated Server DELL) là dịch vụ Long Vân IDC cho khách hàng thuê một hoặc nhiều máy chủ DELL– Server DELL với các gói có cấu hình máy chủ DELL định sẵn và không gian riêng trên tủ Rack tại các Data center VDC, sao cho đáp ứng đầy đủ nhu cầu của một hệ thống công nghệ thông tin hiện đại (nguồn điện, hệ thống điện dự phòng, máy phát điện, lưu điện, hệ thống làm mát, điều hoà nhiệt độ, hệ thống phòng cháy chữa cháy, các thiết bị an toàn, an ninh-bảo mật cao cấp) và các điều kiện kỹ thuật tốt nhất về băng thông ra Internet đảm bảo cho máy chủ hoạt động trên mạng Internet 24/7/360.

 

Quý khách chỉ phải thanh toán cước khởi tạo một lần và cước thuê bao hàng tháng cho gói dịch vụ thuê máy chủ DELL mà không phải bỏ bất kỳ chi phí đầu tư nào khác.

 

 

 Dell 1Dell 2Dell  3Dell  4Dell 5Dell 6
CPU 1 x E3-1220v3 1 x E3-1230v3 1 x E5-2609v3 1 x E5-2620v3 1 x E5-2609v3 1 x E5-2620v3
RAM 4 GB 4 GB 4 GB 4 GB 4 GB 4 GB
HDD 500GB SATA 500GB SATA 500GB SATA 500GB SATA 300GB SAS 300GB SAS
 Kích thước  1U  1U  2U  2U  2U  2U
Lưu Lượng  Không giới hạn  Không giới hạn  Không giới hạn  Không giới hạn Không giới hạn  Không giới hạn 
Băng thông trong nước   100 Mb/s  100 Mb/s  100 Mb/s  100 Mb/s  200 Mb/s  200 Mb/s
Băng thông quốc tế 4 Mb/s 4 Mb/s 6 Mb/s 6 Mb/s  10 Mb/s  10 Mb/s
Địa chỉ IP 1 1 1 1 1 1
Network Card 1 Gb/s 1 Gb/s 1 Gb/s 1 Gb/s  1 Gb/s  1 Gb/s
Điện Áp  250W  250W  750W  750W   750W   750W
Hỗ trợ khách hàng 24/7 24/7 24/7 24/7  24/7  24/7
Khởi tạo dịch vụ (VND)  1,000,000 1,000,000   1,000,000 1,000,000  1,000,000  1,000,000 
Giá dịch vụ theo tháng (VND) 3,000,000  3,200,000 6,500,000  6,850,000 6,800,000  7,100,000 
  đăng ký đăng ký đăng ký đăng ký  đăng ký  đăng ký

 
Liên hệ để biết thêm Chi tiết!

 

BẢNG GIÁ MÁY CHỦ IBM

Dịch vụ cho thuê máy chủ riêng – Dedicated Server cung cấp cho Khách hàng máy chủ dùng riêng và không gian riêng trên hệ thống tủ Rack để đặt Máy chủ của mình nhằm mục đích sử dụng các dịch vụ hạ tầng sẵn có của một Trung tâm Dữ liệu (Data Center) chuyên nghiệp và kết nối máy chủ với Internet giúp khách hàng đưa hệ thống website, email và các ứng dụng khác của mình lên Internet.

 

Cho thuê máy chủ IBM ( Dedicated IBM Server) là dịch vụ Long Vân IDCcho khách hàng thuê một hoặc nhiều máy chủ IBM – IBM Server với các gói có cấu hình máy chủ IBM  định sẵn và không gian riêng trên tủ Rack tại các Data center VDC, sao cho đáp ứng đầy đủ nhu cầu của một hệ thống công nghệ thông tin hiện đại (nguồn điện, hệ thống điện dự phòng, máy phát điện, lưu điện, hệ thống làm mát, điều hoà nhiệt độ, hệ thống phòng cháy chữa cháy, các thiết bị an toàn, an ninh-bảo mật cao cấp) và các điều kiện kỹ thuật tốt nhất về băng thông ra Internet đảm bảo cho máy chủ hoạt động trên mạng Internet 24/7/360.

 

Quý khách chỉ phải thanh toán cước khởi tạo một lần và cước thuê bao hàng tháng cho gói dịch vụ thuê máy chủ Super Micro mà không phải bỏ bất kỳ chi phí đầu tư nào khác.

 

 

 IBM 1IBM 2IBM 3IBM 4IBM 5IBM 6
CPU 1 x E3-1220v3 1 x E3-1230v3 1 x E5-2609v3 1 x E5-2609v3 1 x E5-2620v3 1 x E5-2620v3
RAM 4 GB 4 GB 4 GB 4 GB 4 GB 4 GB
HDD 500GB SATA 500GB SATA 500GB SATA 300GB SAS 500GB SATA 300GB SAS
 Kích thước  1U  1U  2U  2U  2U  2U
Lưu Lượng  Không giới hạn  Không giới hạn  Không giới hạn  Không giới hạn Không giới hạn  Không giới hạn 
Băng thông trong nước   100 Mb/s  100 Mb/s  100 Mb/s  100 Mb/s  200 Mb/s  200 Mb/s
Băng thông quốc tế 4 Mb/s 4 Mb/s 6 Mb/s 6 Mb/s  10 Mb/s  10 Mb/s
Địa chỉ IP 1 1 1 1 1 1
Network Card 1 Gb/s 1 Gb/s 1 Gb/s 1 Gb/s  1 Gb/s  1 Gb/s
Điện Áp  300W  300W  550W  550W   550W   550W
Hỗ trợ khách hàng 24/7 24/7 24/7 24/7  24/7  24/7
Khởi tạo dịch vụ (VND)  1,000,000 1,000,000   1,000,000 1,000,000  1,000,000  1,000,000 
Giá dịch vụ theo tháng (VND) 3,100,000  3,150,000 6,150,000  6,150,000 6,960,000  7,070,000 
  đăng ký đăng ký đăng ký đăng ký  đăng ký  đăng ký

 
Liên hệ để biết thêm Chi tiết!

 

BẢNG GIÁ MÁY CHỦ SUPER MICRO

Dịch vụ cho thuê máy chủ riêng – Dedicated Server cung cấp cho Khách hàng máy chủ dùng riêng và không gian riêng trên hệ thống tủ Rack để đặt Máy chủ của mình nhằm mục đích sử dụng các dịch vụ hạ tầng sẵn có của một Trung tâm Dữ liệu (Data Center) chuyên nghiệp và kết nối máy chủ với Internet giúp khách hàng đưa hệ thống website, email và các ứng dụng khác của mình lên Internet.

 

Cho thuê máy chủ Super Micro ( Dedicated Server Super Micro) là dịch vụ Long Vân IDC cho khách hàng thuê một hoặc nhiều máy chủ Super Micro – Server Super Micro với các gói có cấu hình máy chủ Super Micro định sẵn và không gian riêng trên tủ Rack tại các Data center VDC, sao cho đáp ứng đầy đủ nhu cầu của một hệ thống công nghệ thông tin hiện đại (nguồn điện, hệ thống điện dự phòng, máy phát điện, lưu điện, hệ thống làm mát, điều hoà nhiệt độ, hệ thống phòng cháy chữa cháy, các thiết bị an toàn, an ninh-bảo mật cao cấp) và các điều kiện kỹ thuật tốt nhất về băng thông ra Internet đảm bảo cho máy chủ hoạt động trên mạng Internet 24/7/360.

 

Quý khách chỉ phải thanh toán cước khởi tạo một lần và cước thuê bao hàng tháng cho gói dịch vụ thuê máy chủ Super Micro mà không phải bỏ bất kỳ chi phí đầu tư nào khác.

 

 

 Super 1Super 2Super 3Super 4Super 5Super 6
CPU 1 x E3-1220v3 1 x E3-1230v3 1 x E5-2609 1 x E5-2620v3 1 x E5-2609v3 1 x E5-2620v3
RAM 4 GB 4 GB 4 GB 4 GB 4 GB 4 GB
HDD 500GB SATA 500GB SATA 500GB SATA 500GB SATA 300GB SAS 300GB SAS
 Kích thước  1U  1U  1U  1U  1U  1U
Lưu Lượng  Không giới hạn  Không giới hạn  Không giới hạn  Không giới hạn Không giới hạn  Không giới hạn 
Băng thông trong nước   100 Mb/s  100 Mb/s  100 Mb/s  100 Mb/s  200 Mb/s  200 Mb/s
Băng thông quốc tế 4 Mb/s 4 Mb/s 6 Mb/s 6 Mb/s  10 Mb/s  10 Mb/s
Địa chỉ IP 1 1 1 1 1 1
Network Card 1 Gb/s 1 Gb/s 1 Gb/s 1 Gb/s  1 Gb/s  1 Gb/s
Điện Áp  260W  260W  350W  350W   350W   350W
Hỗ trợ khách hàng 24/7 24/7 24/7 24/7  24/7  24/7
Khởi tạo dịch vụ (VND)  1,000,000 1,000,000   1,000,000 1,000,000  1,000,000  1,000,000 
Giá dịch vụ theo tháng (VND) 2,400,000  2,650,000 3,400,000  3,750,000 4,300,000  4,510,000 
  đăng ký đăng ký đăng ký đăng ký  đăng ký  đăng ký

 
Liên hệ để biết thêm Chi tiết!

 

BẢNG GIÁ MÁY CHỦ HP

Dịch vụ cho thuê máy chủ riêng – Dedicated Server cung cấp cho Khách hàng máy chủ dùng riêng và không gian riêng trên hệ thống tủ Rack để đặt Máy chủ của mình nhằm mục đích sử dụng các dịch vụ hạ tầng sẵn có của một Trung tâm Dữ liệu (Data Center) chuyên nghiệp và kết nối máy chủ với Internet giúp khách hàng đưa hệ thống website, email và các ứng dụng khác của mình lên Internet.

 

Cho thuê máy chủ HP ( Dedicated Server HP) là dịch vụ Long Vân IDC cho khách hàng thuê một hoặc nhiều máy chủ HP – Server HP với các gói có cấu hình máy chủ HP định sẵn và không gian riêng trên tủ Rack tại các Data center VDC, sao cho đáp ứng đầy đủ nhu cầu của một hệ thống công nghệ thông tin hiện đại (nguồn điện, hệ thống điện dự phòng, máy phát điện, lưu điện, hệ thống làm mát, điều hoà nhiệt độ, hệ thống phòng cháy chữa cháy, các thiết bị an toàn, an ninh-bảo mật cao cấp) và các điều kiện kỹ thuật tốt nhất về băng thông ra Internet đảm bảo cho máy chủ hoạt động trên mạng Internet 24/7/360.

 

Quý khách chỉ phải thanh toán cước khởi tạo một lần và cước thuê bao hàng tháng cho gói dịch vụ thuê máy chủ HP mà không phải bỏ bất kỳ chi phí đầu tư nào khác.

 

 

 HP 1HP 2HP 3HP 4HP 5HP 6
CPU 1 x E3-1220v3 1 x E3-1230v3 1 x E5-2609v3 1 x E5-262v30 1 x E5-2609v3 1 x E5-2620v3
RAM 4 GB 4 GB 4 GB 4x4 GB 4x4 GB 4x4 GB
HDD 500GB SATA 500GB SATA 500GB SATA 500GB SATA 300GB SAS 300GB SAS
 Kích thước  1U  1U  2U  2U  2U  2U
Lưu Lượng  Không giới hạn  Không giới hạn  Không giới hạn  Không giới hạn Không giới hạn  Không giới hạn 
Băng thông trong nước   100 Mb/s  100 Mb/s  100 Mb/s  100 Mb/s  200 Mb/s  200 Mb/s
Băng thông quốc tế 4 Mb/s 4 Mb/s 6 Mb/s 6 Mb/s  10 Mb/s  10 Mb/s
Địa chỉ IP 1 1 1 1 1 1
Network Card 1 Gb/s 1 Gb/s 1 Gb/s 1 Gb/s  1 Gb/s  1 Gb/s
Điện Áp  400W  400W  460W  460W   460W   460W
Hỗ trợ khách hàng 24/7 24/7 24/7 24/7  24/7  24/7
Khởi tạo dịch vụ (VND)  1,000,000 1,000,000   1,000,000 1,000,000  1,000,000  1,000,000 
Giá dịch vụ theo tháng (VND) 3,300,000  3,350,000 6,510,000  6,900,000 6,990,000  7,250,000 
  đăng ký đăng ký đăng ký đăng ký  đăng ký  đăng ký

 
Liên hệ để biết thêm Chi tiết!

 

BẢNG GIÁ MÁY CHỦ CISCO

Dịch vụ cho thuê máy chủ riêng – Dedicated Server cung cấp cho Khách hàng máy chủ dùng riêng và không gian riêng trên hệ thống tủ Rack để đặt Máy chủ của mình nhằm mục đích sử dụng các dịch vụ hạ tầng sẵn có của một Trung tâm Dữ liệu (Data Center) chuyên nghiệp và kết nối máy chủ với Internet giúp khách hàng đưa hệ thống website, email và các ứng dụng khác của mình lên Internet.

 

Cho thuê máy chủ Cisco ( Dedicated Server Cisco) là dịch vụ Long Vân IDC cho khách hàng thuê một hoặc nhiều máy chủ Cisco– Server Cisco với các gói có cấu hình máy chủ Cisco định sẵn và không gian riêng trên tủ Rack tại các Data center VDC, sao cho đáp ứng đầy đủ nhu cầu của một hệ thống công nghệ thông tin hiện đại (nguồn điện, hệ thống điện dự phòng, máy phát điện, lưu điện, hệ thống làm mát, điều hoà nhiệt độ, hệ thống phòng cháy chữa cháy, các thiết bị an toàn, an ninh-bảo mật cao cấp) và các điều kiện kỹ thuật tốt nhất về băng thông ra Internet đảm bảo cho máy chủ hoạt động trên mạng Internet 24/7/360.

 

Quý khách chỉ phải thanh toán cước khởi tạo một lần và cước thuê bao hàng tháng cho gói dịch vụ thuê máy chủ Cisco mà không phải bỏ bất kỳ chi phí đầu tư nào khác.

 

 

 CISCO 1CISCO 2CISCO 3CISCO 4
CPU 1 x E5-2609v3 1 x E5-2609v3 1 x E5-2620v3 1 x E5-2620v3
RAM 4 GB 4 GB 4x4 GB 4x4 GB
HDD 500GB SATA 300GB SAS 500GB SATA 300GB SAS
 Kích thước  1U  1U  1U  1U
Lưu Lượng  Không giới hạn  Không giới hạn  Không giới hạn  Không giới hạn
Băng thông trong nước   100 Mb/s  100 Mb/s  200 Mb/s  200 Mb/s
Băng thông quốc tế 6 Mb/s 6 Mb/s 10 Mb/s 10 Mb/s
Địa chỉ IP 1 1 1 1
Network Card 1 Gb/s 1 Gb/s 1 Gb/s 1 Gb/s
Điện Áp  650W  650W  650W  650W
Hỗ trợ khách hàng 24/7 24/7 24/7 24/7
Khởi tạo dịch vụ (VND)  1,000,000 1,000,000   1,000,000 1,000,000 
Giá dịch vụ theo tháng (VND) 5,900,000  6,300,000 6,350,000  6,650,000
  đăng ký đăng ký đăng ký đăng ký

 
Liên hệ để biết thêm Chi tiết!

 

BẢNG GIÁ MÁY CHỦ VNN

Dịch vụ cho thuê máy chủ riêng – Dedicated Server cung cấp cho Khách hàng máy chủ dùng riêng và không gian riêng trên hệ thống tủ Rack để đặt Máy chủ của mình nhằm mục đích sử dụng các dịch vụ hạ tầng sẵn có của một Trung tâm Dữ liệu (Data Center) chuyên nghiệp và kết nối máy chủ với Internet giúp khách hàng đưa hệ thống website, email và các ứng dụng khác của mình lên Internet.

 

Cho thuê máy chủ VNN ( Dedicated Server VNN) là dịch vụ VDC cho khách hàng thuê một hoặc nhiều máy chủ VNN– Server VNN với các gói có cấu hình máy chủ VNN định sẵn và không gian riêng trên tủ Rack tại các Data center VDC, sao cho đáp ứng đầy đủ nhu cầu của một hệ thống công nghệ thông tin hiện đại (nguồn điện, hệ thống điện dự phòng, máy phát điện, lưu điện, hệ thống làm mát, điều hoà nhiệt độ, hệ thống phòng cháy chữa cháy, các thiết bị an toàn, an ninh-bảo mật cao cấp) và các điều kiện kỹ thuật tốt nhất về băng thông ra Internet đảm bảo cho máy chủ hoạt động trên mạng Internet 24/7/360.

 

Quý khách chỉ phải thanh toán cước khởi tạo một lần và cước thuê bao hàng tháng cho gói dịch vụ thuê máy chủ VNN mà không phải bỏ bất kỳ chi phí đầu tư nào khác.

 

 

 VNN 1VNN  2VNN 3VNN  4VNN  5VNN 6
CPU 1 x E3-1220v3 1 x E3-1230v3 1 x E5-2609v3 1 x E5-2620v3 1 x E5-2609v3 1 x E5-2620v3
RAM 4 GB 4 GB 4 GB 4 GB 4 GB 4 GB
HDD 500GB SATA 500GB SATA 500GB SATA 500GB SATA 300GB SAS 300GB SAS
 Kích thước  1U  1U 1U  1U  1U  1U
Lưu Lượng  Không giới hạn  Không giới hạn  Không giới hạn  Không giới hạn Không giới hạn  Không giới hạn 
Băng thông trong nước   100 Mb/s  100 Mb/s  100 Mb/s  100 Mb/s  200 Mb/s  200 Mb/s
Băng thông quốc tế 4 Mb/s 4 Mb/s 6 Mb/s 6 Mb/s  10 Mb/s  10 Mb/s
Địa chỉ IP 1 1 1 1 1 1
Network Card 1 Gb/s 1 Gb/s 1 Gb/s 1 Gb/s  1 Gb/s  1 Gb/s
Điện Áp  260W  260W  350W  350W   350W   350W
Hỗ trợ khách hàng 24/7 24/7 24/7 24/7  24/7  24/7
Khởi tạo dịch vụ (VND)  1,000,000 1,000,000   1,000,000 1,000,000  1,000,000  1,000,000 
Giá dịch vụ theo tháng (VND) 2,400,000  2,650,000 3,400,000  3,7500,000 4,300,000  4,510,000 
  đăng ký đăng ký đăng ký đăng ký  đăng ký  đăng ký

Liên hệ để biết thêm Chi tiết!

 

NÂNG CẤP DỊCH VỤ Đơn vị Giá thành (VND)
Băng thông 200Mbps 200 Mbps 5,000,000
Băng thông 500Mbps 500 Mbps 8,000,000
Băng thông 1Gbps 1Gbps 12,000,000
Đường Back-end Cáp Quang 1 đường 2,000,000
Đường Back-end Cáp Đồng 1 đường 1,000,000
Địa chỉ IP 1 IP 100,000
Thuê Firewall 1 Firewall 350,000
Cài đặt máy chủ 1 lần 1,500,000
Quản trị máy chủ 1 Máy 1,000,000
Quản trị hệ thống mail 1 Hệ Thống mail 1,000,000


Liên hệ để biết thêm Chi tiết!

 

DEDICATED SERVER PRO

Tính sẵn sàng cao: sử dụng công nghệ lưu trữ phân tán giúp server luôn sẵn sàng, khi có trục trặc về phần cứng, hệ thống sẽ tự động chuyển sang phần cứng dự phòng giúp khả năng uptime lên đến 99.99%.

 

Cấu hình linh hoạt: cho phép bạn chủ động lựa chọn cấu hình và tăng giảm tài nguyên theo nhu cầu sử dụng thực tế. Việc này được thực hiện nhanh chóng trong vài phút.

 

Hệ thống mạng 10Gbs: với hệ thống mạng 10Gbs mang đến khả năng mở rộng truy cập nhanh nhất có thể.

 

An toàn dữ liệu: dữ liệu sẽ được backup định kỳ hàng ngày, sẵn sàng phục hồi khi có sự cố xảy ra.

 

Near SSD Storage: Turbo SSD kết hợp với SSD Cache. Dữ liệu sử dụng thường xuyên sẽ được lưu trên SSD giúp tốc độ truy cập nhanh tương đương với SSD.

 

Quản lý dễ dàng: giao diện quản lý thân thiện, dễ sử dụng. Có thể quản lý thông qua cổng website, các giao thức API hay ngay cả trên các ứng dụng di động mọi lúc, mọi nơi.

 

 

 TDS 1TDS 2TDS 3
Socket 1 Socket 1 Socket 2 Socket
CPU Xeon L5520 4C 2.26 Ghz Xeon X5650 6C 2.66 Ghz Xeon X5650 6C 2.66 Ghz
RAM 8G DDR3 12G DDR3 24G DDR3
HDD 300GB Turbo SSD 300GB Turbo SSD 300GB Turbo SSD
Lưu Lượng  Không giới hạn  Không giới hạn  Không giới hạn
Băng thông 300 Mb/s 300 Mb/s 300 Mb/s
Địa chỉ IP 1 1 1
Network Card 10 Gb/s 10 Gb/s 10 Gb/s
Hỗ trợ khách hàng 24/7 24/7 24/7
Giá dịch vụ 24 tháng (VND) 900,000  1,500,000 2,340,000 
Giá dịch vụ 12 tháng (VND) 1,200,000  2,000,000 3,120,000 
Giá dịch vụ 6 tháng (VND) 1,350,000  2,250,000 3,510,000 
Giá dịch vụ theo tháng (VND) 1,500,000  2,500,000 3,900,000 
  đăng ký đăng ký đăng ký

 
Liên hệ để biết thêm Chi tiết!

 

NÂNG CẤP MÁY CHỦ Mô Tả Giá Thành (VND)
CPU E5-2609 576,000
CPU E5-2620 793,000
HeatSink FAN CPU 95,000
RAM 2GB DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC Registered (PC3 10666) 33,000
RAM 4GB DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC Registered (PC3 10666) 83,000
RAM 8GB DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC Registered (PC3 10666) 166,000
RAM 16GB DDR3 1333 240-Pin DDR3 ECC Registered (PC3 10666) 343,000
HDD SATA WD RE4 Enterprise 250GB SATA 3Gb/s 7200RPM 64MB 3.5" 174,000
HDD SATA WD RE4 Enterprise 500GB SATA 3Gb/s 7200RPM 64MB 3.5" 201,000
HDD SATA WD RE4 Enterprise 1.0 TB SATA 3Gb/s 7200RPM 64MB 3.5" 257,000
HDD SATA WD RE4 Enterprise 2.0 TB SATA 6Gb/s 7200RPM 64MB 3.5" 344,000
HDD SATA WD RE4 Enterprise 3.0 TB SATA 6Gb/s 7200RPM 64MB 3.5" 517,000
HDD SATA WD RE4 Enterprise 4.0 TB SATA 6Gb/s 7200RPM 64MB 3.5" 713,000
HDD SATA 10K WD VelociRaptor 150G SATA 10KRPM 32M 3.5" 216,000
HDD SATA 10K WD VelociRaptor 300G SATA 10KRPM 32M 3.5" 277,000
HDD SATA 10K WD VelociRaptor 600G SATA 10KRPM 32M 3.5" 366,000
HDD SAS 10K IBM 146GB 6G SAS SFF Slim Hot-Swap 2.5" 270,000
HDD SAS 10K IBM 300GB 6G SAS SFF Slim Hot-Swap 2.5" 307,000
HDD SAS 10K HP 146GB 6G SAS 10K DP ENT HDD 2.5" 270,000
HDD SAS 10K HP 300GB 6G SAS 10K DP ENT HDD 2.5" 387,000
HDD SAS 15K IBM 300GB 15k SAS HDD Hot-Swap 3.5" 487,000
HDD SAS 15K HP 300GB 15k SAS DP ENT HDD 3.5" 528,000
HDD SAS 15K HP 600GB 15k SAS DP ENT HDD 3.5" 679,000
Tray Convert 2.5" sang 3.5" 95,000
DVD BOX DVD ROM 111,000
RAID CARD HP P212/256 Smart Array Controller 0,1,1+0,5,5+0 (SATA/SAS) 419,000
RAID CARD IBM SereRAID M1015 SAS/SATA Controller 504,000
RAID CARD IBM SereRAID M5015 SAS/SATA Controller 738,000
Key Raid IBM ServeRAID M5100 Series RAID 6 Upgrade for IBM System x 255,000
Cable Cable SAS 1-4 95,000
Riser Riser Card SuperMicro 95,000
AOC AOC-SG-l2 190,000
OS Windows Server 2008R2 Standard (5-User Client Access License) 1,309,000
OS Windows Server 2012 Standard 2 PROC 1,510,000
DBMS SQL Server 2008 SNGL OLP NL 1,487,000
DBMS Microsoft SQL Server 2012 Standard 1,536,000


Liên hệ để biết thêm Chi tiết!

 

Copyrights © 2014 Long Vân IDC.