• Hotline 0934 569 588
  • Kỹ thuật 02839.088.688
  • Kinh Doanh 0987 330 940

SO SÁNH PRIVATE CLOUD VỚI CLOUD DATACENTER VÀ DEDICATED CLOUD SERVER

 

  CLOUD DATACENTER  PRIVATE CLOUD DEDICATED CLOUD SERVER
 Tính linh hoạt và ổn định   
Hệ thống lưu trữ SAN SAN Storage
Mở rộng thu hẹp theo nhu cầu Rất linh hoạt Rất linh hoạt Rất linh hoạt
Khả năng dự phòng icon-co icon-co icon-co
Onsite backup icon-co icon-co icon-co
Offsite backup icon-co icon-co icon-co
Replicate icon-co icon-co icon-co
 Tài nguyên và kết nối   
Số lượng máy chủ Nhiều Nhiều 1
Layer2 Switch icon-co icon-co icon-khong
Mức sẵn sàng Dedicate  Dedicate Dedicate 
Kết nối internet Dedicate  Dedicate Dedicate
Kết nối mạng 10Gb 10Gb  10Gb
 Khả năng quản lý 
Remote Console icon-co icon-co icon-co
Tích hợp hệ thống QL icon-co icon-co icon-co
Theo dõi lưu lượng icon-co icon-co icon-co
 Khả năng bảo mật   
Tường lửa icon-co icon-co icon-khong
VPN icon-co icon-co icon-khong
Load Balancing icon-co icon-co icon-khong
Chống DDOS icon-co icon-co icon-khong
Chi phí
Đầu tư ban đầu Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Chi phí sử dụng Trung bình Trung bình Trung bình

 

 

Copyrights © 2014 Long Vân IDC.