• Hotline 0934 569 588
  • Kỹ thuật 02839.088.688
  • Kinh Doanh 0987 330 940

SO SÁNH DEDICATED SERVER, VPS, CLOUD SERVER VÀ CLOUD DATACENTER


 DEDICATED SERVER VPSCLOUD SERVERCLOUD DATACENTER
Bản chất Là một máy chủ vật lý. Là máy chủ ảo được khởi tạo trên 1 máy chủ vật lý. Là máy chủ ảo được tạo từ một hạ tầng ảo hóa. Là một hệ thống gồm nhiều Cloud Server.
Tính linh hoạt và ổn định  
Hệ thống lưu trữ HDD HDD SAN SAN
Mở rộng, thu hẹp theo nhu cầu Không thể Thấp Rất linh hoạt Rất linh hoạt
Khả năng dự phòng icon-khong icon-khong icon-co icon-co
Onsite backup icon-khong icon-khong icon-co icon-co
Offsite backup icon-khong icon-khong icon-co icon-co
Replicate icon-khong icon-khong icon-co icon-co
 Khả năng quản lý  
Tích hợp hệ thống QL icon-khong icon-khong icon-co icon-co
Theo dõi lưu lượng icon-khong icon-khong icon-co icon-co
Khả năng bảo mật 
Tường lửa icon-khong icon-khong icon-khong icon-co
VPN icon-khong icon-khong icon-khong icon-co
Load Balancing icon-khong icon-khong icon-khong icon-co
Chống DDOS icon-khong icon-khong icon-khong icon-co
Chi phí
Đầu tư ban đầu Cao Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Chi phí sử dụng Cao Trung bình Thấp Thấp
 
 

Copyrights © 2014 Long Vân IDC.