• Kinh Doanh 0934 569 588
  • Kỹ thuật 03 8587 0000
  • Hotline 0904 565 833

Email Server được đặt trên một cụm máy chủ độc lập, là dịch vụ được tinh gọn dành cho khách hàng cần Email giao dịch tin cậy với chi phí thấp nhất. Bạn không cần IT giỏi, mọi vấn đề kỹ thuật, Long Vân luôn hỗ trợ với mức ưu tiên nhất.

Copyrights © 2014 Long Vân IDC.