• Hotline 0934 569 588
  • Kỹ thuật 02839.088.688
  • Kinh Doanh 0987 330 940

Tin tức Long Vân

Live streaming

Được cập nhật lúc 19-09-2016 11:05:14

Live broadcast thường được xem như là các phương thức truyền tải thông tin(video, radio..) mà không bị ngắt quãng lâu. Những loại live broadcast phổ biến trên internet: 

- Internet television. 
- Internet radio. 
- Streaming media.

Internet television: là một kỹ thuật phân phối nội dung truyền hình số bằng mạng internet (nó cũng có thể mang theo các nội dung khác ngoài video), nó trái ngược với hệ thống truyền hình khác chỉ có thể truyền tải video.

Internet radio: là một dịch vụ âm thanh(audio) truyền theo mạng internet, do phát đi trên internet nên nó cũng thường được gọi là webcasting, internet radio sử dụng một stream media để phát cho người nghe cho nên thông thường nó sẽ không thể dừng lại hay tua lại như các khi nghe trên các tập tin

Streaming media: là một phương tiện truyền thông(multimedia) mà liên tục nhận và hiển thị đến người dùng cuối nội dung mà được một nhà cung cấp gửi đến, từ "stream" là chỉ môt quá trình gửi thông tin(media) theo cách này, hay nói cách khác nó là nằm ở phía trung gian giữa nhà cung cấp và người dùng cuối và nó là một sư thay thế cho việc tải dữ liệu về xem(như thông thường chúng ta sẽ cần phải tài về đầy đủ một file thì mới có thể xem được). Một client(trình duyệt, các phần mềm xem video...) có thể chạy luôn mà không phải đợi đến khi toàn bộ tâp tin được gửi qua.

Tóm lại live streaming thường đươc hiểu là cách gửi một nôi dung trực tiếp thông qua internet, yêu cầu một dữ liệu nguồn (máy ghi hình, thiết bị thu thanh, hay các phần mềm chuyên dụng...), một encoder để số hóa nội dung, một media publisher , một mội trường mạng để phân phối và gửi nội dung đó đi.


TAGS

Chia sẻ bài viết này


Copyrights © 2014 Long Vân IDC.