• Hotline 0934 569 588
  • Kỹ thuật 02839.088.688
  • Kinh Doanh 0987 330 940

Về Cloud Desktop

16 T10/15

Cloud Desktop (hay còn gọi là Remote Desktop) của Long Vân sẽ cung cấp cho khách hàng một máy tính cá nhân hoàn chỉnh, kết nối internet tốc độ cao 24/24, có thể truy cập mọi lúc mọi nơi. Dữ liệu khách hàng được..

14 T10/15

Cloud Desktop là một dịch vụ Cloud của Long Vân dành cho các khách hàng doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu máy tính Window chạy trên môi trường điện toán đám mây. Nói một cách đơn giản hóa, Cloud Desktop là một chiếc máy tính cá nhân hoàn..

Copyrights © 2014 Long Vân IDC.