• Kinh Doanh 0934 569 588
  • Kỹ thuật 03 8587 0000
  • Hotline 0904 565 833

Nếu bạn chỉ muốn một máy chủ vận hành mạnh mẽ, hãy chọn thuê Server.
Nhưng nếu bạn muốn một máy chủ vận hành mạnh mẽ, cộng thêm những ưu điểm của công nghệ ảo hoá tiên tiến nhất mà lại cắt giảm chi phí thì hãy chọn thuê Server.

Copyrights © 2014 Long Vân IDC.