• Hotline 0934 569 588
  • Kỹ thuật 02839.088.688
  • Kinh Doanh 0987 330 940

BẢNG CƯỚC DỊCH VỤ

 

 Tele BronzeTele SilverTele GoldTele PlatinumTele Diamond
Không Gian 1 U 1 U 1 U 1 U 1 U
Công Suất Điện 300 W 300 W 300 W 300 W 300 W
Lưu Lượng Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Cổng Mạng  1 Gbps  1 Gbps  1 Gbps  1 Gbps  1 Gbps
Băng Thông Trong Nước  50 Mbps  100 Mbps 200 Mbps  300 Mbps  400 Mbps
Băng Thông Quốc Tế  4 Mbps  6 Mbps  10 Mbps 15 Mbps 20 Mbps
UPS  Có
Địa chỉ IP 1 1 1 1 1
Hỗ Trợ Kỹ Thuật  24/7  24/7  24/7  24/7   24/7
Khởi tạo dịch vụ (VND)  1,000,000 1,000,000   1,000,000 1,000,000  1,000,000 
Giá dịch vụ theo tháng (VND) 1,800,000  2,500,000 3,700,000  5,000,000 6,200,000 
  đăng ký đăng ký đăng ký đăng ký  đăng ký

 
Liên hệ để biết thêm Chi tiết! 

 

NÂNG CẤP DỊCH VỤ (VNĐ/THÁNG)

 

 Gói CướcTele BronzeTele SilverTele GoldTele PlatinumTele Diamond
Băng thông 200Mbps
Không 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
Băng thông 500Mbps Không Không 7,000,000 7,000,000 7,000,000
Băng thông 1Gbps Không Không 12,000,000 12,000,000 12,000,000
Công suất điện tăng thêm 50W  100,000  100,000  100,000  100,000  100,000
Thêm 01 địa chỉ IP
 100,000  100,000  100,000  100,000  100,000
Tăng không gian thêm 1U
200,000 200,000 200,000 200,000  200,000
Thuê hệ thống Firewall
350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
Đặt thiết bị mạng của khách hàng (tối đa 1U,50W) 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
Quản trị máy chủ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
Quản trị hệ thống email 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
Cài đặt lại hệ điều hành 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
Đường cáp Local 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
Đường cáp Back-end (cáp quang) 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
Dịch vụ V-Backup Giá Liên Hệ Giá Liên Hệ Giá Liên Hệ Giá Liên Hệ Giá Liên Hệ

 

 

Copyrights © 2014 Long Vân IDC.