• Hotline 0934 569 588
  • Kỹ thuật 02839.088.688
  • Kinh Doanh 0987 330 940

DEDICATED CLOUD SERVER HIỆU SUẤT CAO, CHI PHÍ THẤP

Bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm dịch vụ Dedicated Cloud Server chất lượng vượt trội với mức chi phí thấp.


 

 

 DCS1DCS2DCS3DCS4
CPU Dual 2 Core Xeon E5 Dual 4 Core Xeon E5 Dual 6 Core Xeon E5 Dual 8 Core Xeon E5
RAM 7.5 GB 12.5  GB 20 GB 40 GB
Lưu trữ (Backup hàng ngày onsite và offsite)        
SSD Storage 100 GB 100 GB 100 GB 100 GB
Internet         
Gold Bandwidth 100 Mb/s 100 Mb/s 100 Mb/s 100 Mb/s
Địa chỉ IP 1 1 1 1
Network Card 10 Gb/s 10 Gb/s 10 Gb/s 10 Gb/s
Các dịch vụ đi kèm        
Hỗ trợ khách hàng 24/7 24/7 24/7 24/7
Giá dịch vụ theo tháng (VND) 1,500,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000
  đăng ký đăng ký đăng ký đăng ký


 *Giá trên đã bao gồm 10% VAT  Khách hàng có thể đăng ký để dùng thử trước khi sử dụng chính thức.  Mở rộng thêm*: Dữ liệu backup hàng
ngày tại onsite và offsite.** Tăng 25% dung lượng RAM, giá không đổi.

Liên hệ để biết thêm Chi tiết! 


 Đơn vị Giá thành (VND)
CPU 1Core 100,000
RAM 1GB 50,000
Thêm Địa Chỉ IP  1 150,000
Gold Bandwidth 50Mb/s 600,000
sliver Bandwidth 50Mb/s 200,000
Thêm GoldStorage (*) 100GB 200,000
Thêm SilverStorage (*) 100GB 100,000
SSD Storage 100 GB 400,000


 

Copyrights © 2014 Long Vân IDC.