• Hotline 0934 569 588
  • Kỹ thuật 02839.088.688
  • Kinh Doanh 0987 330 940

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CLOUD SERVER VÀ SSD CLOUD SERVER

 DỊCH VỤ CLOUD SERVER
Gói cước  CSMini  CS1  CS2  CS3  CS4
Core  1  2  2  3  4
RAM  3 GB  4 GB  6 GB  10 GB  16 GB
Lưu trữ (Backup hàng ngày onsite và offsite)          
Sliver Storage  100GB  100GB  100GB  100GB  100GB
 Internet          
Silver Bandwidth  100 Mb/s  100 Mb/s  100 Mb/s  100 Mb/s  100 Mb/s
Địa chỉ IP  1  1  1  1  1
Hạ tầng mạng  1Gb/s  1Gb/s  1Gb/s  1Gb/s  1Gb/s
24 tháng (VND)

175,000 

245,000 

315,000 

455,000

595,000

12 tháng (VND)

200,000 

280,000 

360,000 

520,000

680,000

6 tháng (VND)

225,000 

315,000 

405,000 

585,000

765,000

Giá dịch vụ theo tháng (VND)

250,000 

350,000 

450,000 

650,000

850,000

  Đăng ký Đăng ký Đăng ký Đăng ký Đăng ký

*Giá trên đã bao gồm 10% VAT  

 Khách hàng có thể đăng ký để dùng thử trước khi sử dụng chính thức.

 

 DỊCH VỤ SSD CLOUD SERVER
Gói cước  SMini  SCS1  SCS2  SCS3  SCS4
Core  1  2  2  3  4
RAM  3 GB  4 GB  6 GB  8 GB  10 GB
Lưu trữ (Backup hàng ngày onsite và offsite)          
SSD Storage  50GB  50GB  50GB  50GB  50GB
 Internet          
Silver Bandwidth  100 Mb/s  100 Mb/s  100 Mb/s  100 Mb/s  100 Mb/s
Địa chỉ IP  1  1  1  1  1
Hạ tầng mạng  1Gb/s  1Gb/s  1Gb/s  1Gb/s  1Gb/s
 Các dịch vụ đi kèm          
OS  Độc lập  Độc lập  Độc lập  Độc lập  Độc lập
Redundant (Network, Storage, Hardware)  Có  Có  Có  Có  Có
24 tháng (VND)

245,000 

315,000 

385,000 

525,000

633,500

12 tháng (VND)

280,000 

360,000 

440,000 

600,000

724,000

6 tháng (VND)

315,000 

405,000 

495,000 

675,000

814,500

Giá dịch vụ theo tháng (VND)

350,000 

450,000 

550,000 

750,000

905,000

  Đăng ký Đăng ký Đăng ký Đăng ký Đăng ký

*Giá trên đã bao gồm 10% VAT  

 Khách hàng có thể đăng ký để dùng thử trước khi sử dụng chính thức.
 
 Mở rộng thêm
Tài nguyên  Đơn vị  Giá thành (VND)
RAM 1GB 50,000
CPU 1Core 100,000
Thêm địa chỉ IP 1 150,000
Silver Bandwidth 50Mb/s 200,000
Gold Bandwidth 50Mb/s 600,000
Thêm GoldStorage (*) 100GB 200,000
Thêm SilverStorage (*) 100GB 100,000
SSD Storage (*) 100GB 400,000


*: Dữ liệu backup hàng ngày tại onsite và offsite.

 
Liên hệ để biết thêm Chi tiết!

 

Copyrights © 2014 Long Vân IDC.